Dotace na zateplení bytového domu IROP.

Dotace na zateplení bytových domů IROP 2

Máme výbornou zprávu pro všechny majitele bytových domů mimo Prahu, kteří chtějí dům zateplit a získat na úsporná opatření dotaci. Již dříve jsme informovali o tom, že IROP vyhlásí další dotační výzvu. A skutečně se to stalo. Až do konce listopadu 2017 bude přijímat žádosti 37. výzva IROP, která se jmenuje Energetické úspory v bytových domech II. Dotace na zateplení bytových domů IROP můžete získat i Vy!

Garantujeme odbornost a Vaši spokojenost

Jsme projekční a konzultační kancelář a dlouhodobě se věnujeme snižování energetické náročnosti budov. Nabízíme Vám:

 1. objektivní posouzení možností zateplení
 2. návrh úsporných opatření
 3. přípravu projektu a energetického hodnocení
 4. zpracování a podání žádosti o dotaci i vyřízení potřebné administrativy
Projekční tým vede Ing. Zdeněk Petrtyl, energetický auditor
Projekční tým vede Ing. Zdeněk Petrtyl, energetický auditor, autor/spoluautor odborných publikací i odborník zvaný na konference.
Všem fázím spolupráce vždy věnujeme odpovídající péči. Výsledkem je opravdová kvalita, na kterou se můžete spolehnout.
Všem fázím spolupráce vždy věnujeme odpovídající péči. Výsledkem je opravdová kvalita, na kterou se můžete spolehnout.

Podporovaná opatření

Podporu je možné získat na následující opatření/aktivity:

 • zateplení obvodových stěn, stropů, podlah, střechy, vnitřních konstrukcí a výměna oken/dveří
 • instalace externího stínění
 • systémy řízeného větrání s rekuperací (zpětným získáváním) tepla
 • výměna stávajícího zdroje tepla na tuhá či kapalná fosilní paliva za
  • plynový kondenzační kotel
  • kotel na biomasu
  • tepelné čerpadlo
  • jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo plyn
 • instalace nového zdroje tepla a výstavba centrálního vytápění v domech, kde byly byty vytápěny dosud zvlášť fosilními palivy
  • plynový kondenzační kotel
  • kotel na biomasu
  • tepelné čerpadlo
 • solární termické kolektory a fotovoltaické systémy
 • výměna předávací stanice
 • regulace či modernizace otopné soustavy

Podmínky dotačního programu

Kompletní podmínky jsou k dispozici zde (formát PDF):

 1. Obecná pravidla IROP
 2. Specifická pravidla IROP
 3. Text 37. výzvy

Objektivní přínosy zateplení

Přínosů zateplení je celá řada. Věnovali jsme jim pozornost například v seriálu Jak zhodnotit přínosy zateplení. I sám program má jako jednu z podmínek, že úspora roční potřeby tepla musí být větší než 30 %. To je však pouze začátek. U našich klientů běžně dosahujeme i úspory 50 a více procent!

Pohled na detail zateplení bytového domu, v tomto případě panelového.
Pohled na detail zateplení bytového domu, v tomto případě panelového.

Výše podpory

Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt musí činit alespoň 300.000,- Kč, maximální hranice je pak 90.000.000,- Kč. Z uznatelných nákladů hradí IROP 30 – 40 %. Dotace na zateplení bytových domů IROP je tak významnou podporou, která ještě umocní pozitivní ekonomické efekty zateplení. Zde je odkaz na oficiální dokumenty výzvy ↑.

Lhůty pro realizaci

Úsporná opatření bude nutné realizovat do 30. září 2019 v případě, že celkové uznatelné náklady nepřesáhnou 5.000.000,- Kč. U rozsáhlých staveb, jejich objem uznatelných nákladů přesáhne 5.000.000,- Kč, je lhůta pro realizaci prodloužena až do 30. září 2020.

Příjemné jednání i spolupráce

Jsme rodinná firma a na trhu chceme být i za dvacet let. Proto se snažíme pracovat tak, abyste s námi byli maximálně spokojeni. Jak říkal Henry Ford: „Kvalita znamená udělat to pořádně, i když se nikdo nedívá“.

Zpracování kvalitního projektu i energetického hodnocení je pro dotace na zateplení bytových domů IROP klíčové.
Zpracování kvalitního projektu i energetického hodnocení je pro dotace na zateplení bytových domů IROP klíčové.