Pohled na starý bytový dům, který potřebuje zateplit

Bezpečné zateplení bytových domů

Nedávné tragické události související s požárem bytového domu v Londýně jsou příčinou diskusí, zda je vhodné a bezpečné bytové domy zateplovat. Je nutné se zateplení bát z požárně-bezpečnostního hlediska?

Zateplení u nás musí splňovat přísné předpisy

Když navrhujeme projekty zateplení bytových domů, řídíme se platnými přísnými předpisy. Všechny naše projekty procházejí požárně-bezpečnostním hodnocením. Navrhované materiály reflektují stavební normy.

Svislý řez domem s vyznačenými upravovanými konstrukcemi
Svislý řez domem s vyznačenými upravovanými konstrukcemi

Kvalitní projekty zateplení

Každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Staráme se o to, aby návrhy, které opouštějí naši projekční kancelář, byly vždy 100 % použitelné a kvalitní.