Projekt zateplení bytového domu v Praze 6 - Bubenči

Projekt zateplení bytového domu v Praze 6

Pro SVJ z městské části Praha 6 jsme zpracovali kompletní projekt zateplení bytového domu z 50. let dvacátého století.

Energeticky náročný dům mající problémy s hydroizolací terasy

Nejdříve nás klient telefonicky kontaktoval a seznámil nás se zadáním, respektive popisem současné situace. Kromě toho, že bytový dům z padesátých let je energeticky poměrně velmi náročný (i přesto, že v minulosti byla pořízena plastová okna), obyvatele domu trápila především havarijní situace související s terasou a její hydroizolací.

Pohled na starý bytový dům, který potřebuje zateplit
Pohled na starý bytový dům, který potřebuje zateplit

Prohlídka na místě

Protože jsme zrovna měli cestu do Prahy, zastavili jsme se přímo na místě a na stavbu se kolega energetický auditor podíval osobně. Byly posouzeny a pojmenovány základní možnosti/scénáře pro snížení energetické náročnosti tohoto domu. Zvláštní pozornost samozřejmě byla věnována již zmíněným problémům s terasou.

Pohled na inkriminované místo, kde jsou patrné potíže s působením vody
Pohled na inkriminované místo, kde jsou patrné potíže s působením vody

Zpracování a zaslání nabídky

Pro zákazníka jsme připravili nabídkovou dokumentaci. Jejím předmětem bylo zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení. Počítali jsme i s přípravou rozpočtu stavebních prací i výkazu výměr („slepý rozpočet“), požární zprávy a řešení barevného návrhu fasády objektu. S naší nabídkou klient souhlasil, a tak jsme mohli přistoupit k její realizaci.

Ověření rozměrů stavby na místě

Protože nám klient poskytl původní výkresovou dokumentaci, rádi jsme ji využili jako podklad pro zanesení ověřených rozměrů a poznámek získaných při detailní analýze. Projekt zateplení bytového domu tak mohl vzniknout o něco snadněji, než kdyby k nemovitosti nebyly žádné podklady.

Pohled na původní výkresovou dokumentaci
Pohled na původní výkresovou dokumentaci
Původní výkres půdorysu podlaží
Původní výkres půdorysu podlaží

Digitální výkresy a příprava návrhu zateplení

Na základě získaných informací náš kolega projektant vykreslil stávající stav nemovitosti. Mohli jsme přikročit k přípravě energetického modelu stavby ve specializovaném software a posouzení různých variant zateplení. Postup jsme s klientem konzultovali. Vybrali jsme optimální variantu.

Jihozápadní pohled na objekt - zachycení stávajícího stavu 2016
Jihozápadní pohled na objekt – zachycení stávajícího stavu 2016
Výkres půdorysu podlaží - naše digitalizovaná verze
Výkres půdorysu podlaží – naše digitalizovaná verze

Speciální péče věnovaná detailu terasy

Každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Detail terasy si proto vyžádal odpovídající pozornost. Projekt zateplení bytového domu by bez zohlednění této výzvy rozhodně nebyl kompletní!

Rohový detail terasy
Rohový detail terasy
Projekt zateplení bytového domu - detail odvodnění terasy
Projekt zateplení bytového domu – detail odvodnění terasy

Na návrhu řešení jsme spolupracovali s firmou Awal ↑. Výsledný návrh je podpořen výpočtem a systémově řeší vše potřebné pro správnou funkčnost daných prvků.

Výsledný návrh zateplení: úspora energie 62 %

Díky návrhům úspor energie se celková měrná potřeba energie oproti původnímu stavu snížila z 308 kWh/m2 za rok na 118 kWh/m2 za rok. To je úspora 62 %. Byl také zpracován energetický posudek podle pravidel programu Nová zelená úsporám pro bytové domy ↑.

Energetický posudek pro bytový dům - program Nová zelená úsporám (celkem 132 stran).
Energetický posudek pro bytový dům – program Nová zelená úsporám (celkem 132 stran).
Svislý řez domem s vyznačenými upravovanými konstrukcemi
Svislý řez domem s vyznačenými upravovanými konstrukcemi

Projekt zateplení bytového domu – návrh barevného řešení fasády

Na přání klienta jsme také zpracovali návrh barevného řešení fasády, a to v odstínech šedé. Ve výsledku bude sice fasáda barevná, ale podklad od nás bude sloužit pro jednání s místním stavebním úřadem o různých barvách odstínech. Jeho účelem bylo pouze nastínit a navrhnout základní představu o rozčlenění fasády.

Pohled na  severozápadní fasádu domu
Pohled na severozápadní fasádu domu