IROP zvýší podporu na zateplení bytových domů

IROP pro bytové domy nabídne vyšší dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznámilo ↑, že předčasně ukončí příjem žádostí o dotaci pro bytové domy. Konkrétně jde o IROP – Výzvu č. 16 – energetické úspory v bytových domech. Původně měla být aktuální výzva otevřena až do 30. listopadu 2016. Zájemci o zateplení však nemusejí mít strach, že o dotace přijdou. Bude totiž vyhlášena výzva nová, s příznivějšími podmínkami.

Dosud podáno pouze 175 žádostí

Důvodem úpravy podmínek je zřejmě menší zájem žadatelů, než byl původně očekáván. Do 1. července 2016 bylo totiž podáno pouhých 175 žádostí o podporu. To je zcela jiná situace, než v případě původního programu Zelená úsporám, na jehož počátku byly mimořádně rychle podávány žádosti v součtu za miliardy korun.

Dosud zbývá pro žadatele o dotaci v IROP na zateplení bytových domů asi 3,7 mld. Kč.
Dosud zbývá pro žadatele o dotaci na zateplení bytových domů v IROP asi 3,7 mld. Kč.

IROP pro bytové domy: Další výzva v červenci 2016

Nová výzva by měla být vyhlášena ještě letos v červenci. Podle vyjádření ministerstva poskytne stavebníkům vyšší podporu. Ta se příznivě promítne do návratnosti úsporných opatření. Očekáváme, že administrativní nároky na zpracování a podání žádosti zůstanou podobné jako tomu bylo doposud.

Dotace na zateplení bytových domů v ČR

V současnosti jsou tedy dvě základní možnosti jak získat dotaci na zateplení bytových domů: Nová zelená úsporám pro bytové domy ↑ na území hl. města Prahy a právě IROP – pro bytové domy jinde v republice. Pro oba programy je zapotřebí doložit projektovou dokumentaci i energetické hodnocení. Následně se zpracovává a podává žádost. V obou případech jsou peníze příjemcům vypláceny zpětně, po dokončení a doložení realizace stavebních prací.