Ukázka plísně v bytě - rohová oblast blízko okna

Jak odstranit plíseň v bytě?

Minulý týden jsme se zúčastnili schůze jednoho SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek). Důvodem byly výrazné problémy s plísní v několika bytech. Klasicky šlo o byty na kraji bytového domu, nejhorší situace byla na severní straně. Nejproblémovějšími místy byly horní rohy místnosti v dětském pokoji a v ložnici rodičů. Ti jsou ze situace dlouhodobě zoufalí – chemické přípravky proti plísním pomohou jen dočasně a omezeně, navíc nejde o řešení příčiny problémů. Jak tedy plíseň v bytě zlikvidovat a situaci vyřešit?

Proč plíseň v bytě vzniká?

V zásadě mají plísně dvě příčiny:

  1. vlhkost v místnosti spojená s nedostatečnou výměnou vzduchu
  2. nízké teploty na různých místech, říká se jim tepelné mosty

Vlhkost v bytě

Vlhkost v bytě se tvoří různými způsoby: vařením, sušením prádla, sprchováním a dalšími aktivitami. Pokud se dostatečně nevětrá, vlhkost v bytě roste. Pověsíme-li prádlo na sušák v obývacím pokoji, za nějakou dobu uschne. Vlhkost však nezmizí, ale odpaří do místnosti. Nemá-li kam uniknout, zůstává uvnitř a její míra roste. Je jistě možné, že vlhkost v domě může mít i jiné příčiny – ať už jde o zatékání či vzlínající vlhkostí odspodu, nicméně výše uvedené příklady jsou pro praxi typické.

Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa, kde z domu zbytečně uniká tepelná energie. Povrch takového místa v interiéru je chladnější než jinde, v exteriéru je tomu naopak. Důsledků tepelných mostů↑ je hned celá řada: plýtvání energií (projeví se ve vyšších nákladech za topení) a v kombinaci s nadměrnou vlhkostí právě i vznik plísní. Blíže se problematice tepelných mostů zejména v souvislosti s okny a dveřmi věnuje např. tento článek↑. Tepelné mosty je možné odhalit měřením termokamerou↑. Podmínky pro měření bývají vhodné přibližně od listopadu do března. Ne vždy je však měření nutné, záleží na konkrétním případu.

V horním rohu místnosti vidíme klasický tepelný most. Snímek pořízený termokamerou ukazuje na příčinu vzniku plísně na tomto místě.
V horním rohu místnosti vidíme klasický tepelný most. Snímek pořízený termokamerou ukazuje na příčinu vzniku plísně na tomto místě.

Setká-li se vlhkost s chladným místem, začne na něm kondenzovat (srážet se), a vytvoří se tak příznivé prostředí pro vznik a růst plísní. Ty pak začnou bujet. Rosením oken ↑ se problémy často začínají projevovat, plísněmi to (ne)končí.

Neblahý vliv plísní na zdraví člověka

Zde citujeme odborné stanovisko↑ Státního zdravotního ústavu ČR:

Spóry mikromycet jsou závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov. V závislosti na koncentraci spor plísní v ovzduší může dojít k alergickému onemocnění včetně astma bronchiale. (…) Některé spóry plísní obsahují také mykotoxiny. Mykotoxiny patří mezi nízkomolekulární neproteinové komponenty, produkované myceliem. Mohou vyvolat akutní toxickou reakci a mají mutagenní, teratogenní, karcinogenní a estrogenní efekt. (…) Při růstu plísně produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky.

Vrátíme-li se na počátek, je zcela jasné, proč si rodiče dělají takovou starost o své děti, vědí-li, že musí spát v pokojíčku, kde řádí plísně. Bohužel, takových situací je celá řada a nejsou výjimkou. Viděli jsme spoustu problémových míst a bytů po celé republice. Naštěstí se tyto problémy dají řešit. Nikoli však tím, že děti začnou jíst léky proti alergii. Do takového stádia bychom neměli plísně nechat dojít.

Plíseň v bytě u okna. Klasický důsledek špatně osazeného okna.
Plíseň v bytě u okna. Klasický důsledek špatně osazeného okna.

Jak se zbavit plísně?

Je důležité řešit a vyřešit příčinu problémů, nikoli její důsledky. Plíseň v bytě způsobená tepelným mostem se systémově nezničí pouhým nanesením protiplísňového přípravku.

Správně větrejte

V první řadě je zapotřebí zajistit dostatečné větrání↑, a to nejen z důvodu odvodu přebytečné vlhkosti. My doporučujeme při pobytu v místnosti intenzivně (na 3-5 minut) vyvětrat každou hodinu až dvě. Zejména v zimě se někdy setkáváme s argumenty, že větráním zbytečně uniká teplo. Otevřete-li proti sobě okna dokořán, aby se vzduch rychle vyměnil, teplo z vyhřátého bytu neuteče a vzduch se stačí vyměnit. Naopak mají-li obyvatelé bytu otevřeno na sklopnou ventilaci, k dostatečné výměně vzduchu nedochází a navíc právě v tomto případě teplo uniká. Na ventilaci totiž bývá otevřeno mnohem déle než při otevřených křídlech oken.

Řízené větrání plísním nepřeje

Ideálním případem je instalace tzv. řízeného větrání (někdy se mu říká nucené). Jde o systém s ventilační jednotkou, která do domu či bytu přivádí čerstvý vzduch a odvádí vzduch starý. Zároveň jsou takové systémy často vybaveny rekuperační jednotkou, která zajistí, že se teplo z odváděného vzduchu předá čerstvě přiváděnému vzduchu. Je skvělé, že na taková opatření lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám↑ či IROP jak pro rodinné domy↑ (NZÚ), tak i pro bytové domy↑ (NZÚ, IROP).

Správné větrání je při předcházení plísním velmi důležité.
Správné větrání je při předcházení plísním velmi důležité.

Promyšlené zateplení domu pomůže plíseň v bytě eliminovat

Nejlepší je problémům předcházet ještě před tím, než vzniknou. To je důležité jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí, zateplování či revitalizací. Jde o to, aby spolu všechny části domu tvořily harmonický celek. Často se stává, že se plísně objeví až po samotné výměně oken (například v panelovém domě). Důvodem je to, že nová okna mají lepší izolační vlastnosti a nepropustí vzduch z interiéru ven. Původní, často dosti netěsná okna, dovolovala alespoň částečnou přirozenou výměnu vzduchu. To u nových neplatí. Navíc po výměně oken často lidé chtějí ušetřit ještě více energie, a proto – možná nevědomky – větrají ještě méně než před výměnou oken. Tím se problém ještě zhoršuje.

Výměnu oken doporučujeme provádět společně s dalšími úspornými opatřeními.
Výměnu oken doporučujeme provádět pouze společně s dalšími úspornými opatřeními.

Výměna oken by neměla být jediným úsporným opatřením

Stává se, že když si lidé pořídí nová okna (a nezateplí zároveň i fasádu/další části domu), sníží se intenzita výměny vzduchu a tím se zvýší vlhkost. A protože se stěnami se nic nedělalo, jsou pořád stejně studené. Existuje-li někde tepelný most, projeví se. Kvůli tomu začne na nejchladnějších místech kondenzovat vlhkost a po čase se objeví i plísně. Proto doporučujeme společně s výměnou oken přistoupit také k dalším krokům, jako je například zateplení stěn, stropu apod.

Kombinace pro lepší a zdravější bydlení

Pokud se správně provede zateplení i výměna oken, zvýší se teplota stěn v interiéru a díky tomu se nedosáhne prahových teplot na konstrukcích, při kterých kondenzuje vlhkost a vznikají plísně. Samozřejmostí pro takový krok však musí být kvalitní projektová dokumentace a výpočty podložený návrh úsporných opatření.

Detail soklu bytového domu - jde o součást projektové dokumentace revitalizace v úrovni pro stavební povolení.
Detail soklu bytového domu – jde o součást projektové dokumentace revitalizace v úrovni pro stavební povolení.

Přínosy zateplení domu

Zateplení domu je krokem, ke kterému je nyní mimořádně vhodná doba. Ať už jde o možnost využít dotaci či velmi příznivé úvěrové podmínky↑. Přínosů spojených s tímto krokem je mnoho: významná úspora energie na vytápění v řádu desítek procent, vyšší komfort bydlení v zimě i v létě či prodloužení životnosti stavby. Díky zateplení se zbavíte problémů s plísněmi, které mohou být velmi nebezpečné. Navíc často ani nemusí dojít k žádnému navýšení plateb do společného fondu oprav a investice do zateplení začne šetřit peníze hned první zimu.

Shoda všech vlastníků bytů je klíčová

Důležité je, aby všichni členové SVJ či bytového družstva znali objektivní fakta i přínosy. Proto se pravidelně zúčastňujeme schůzí SVJ či bytových družstev a odpovídáme na všechny otázky, které zazní. Právě plíseň v bytě a její eliminace je jedním z nejčastějších témat. Pořád máme na mysli příběh rodiny, o které jsme se zmínili na počátku tohoto textu. Věříme, že jejich problémy již nebudou trvat dlouho.