Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov 2016.

Regenerace bytového fondu a veřejných budov 2016

Ve dnech 29. – 30. listopadu se v Hradci Králové (centrum Aldis) bude konat již XII. ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov v ČR.

Tématické okruhy konference

  1. Státní energetická koncepce a její dopad na vývoj a realizaci staveb
  2. Aktuální změny legislativy pro schvalování a posuzování staveb a stavebních výrobků
  3. Novinky a vývoj v segmentu stavebních materiálů a systémů snižujících energetickou náročnost
  4. Snižování energetické náročnosti a její vliv na vnitřní prostředí budov
  5. Zkušenosti s projektovou přípravou, realizací a provozem rekonstruovaných budov
  6. Dotační tituly a finanční nástroje pro výstavbu a regeneraci budov
  7. Inteligentní budovy
  8. Možnosti využití BIM v aktuálních podmínkách

Konkrétní program bude upřesněn

3. října proběhla uzávěrka přihlášek přednášejících, konkrétní program bude teprve zveřejněn. Soudě dle úrovně minulých ročníků však můžeme odpovědně říci, že se na tuto konferenci již nyní těšíme.

Registraci i další potřebné informace je možné najít na oficiální stránce konference ↑.