Projekt / pasport čistírny odpadních vod ve Veselí nad Lužnicí

Pasport administrativní budovy ČOV

Pro firmu ČEVAK, a. s. jsme připravili pasport administrativní budovy čistírny odpadních vod ve Veselí nad Lužnicí. Kromě toho jsme připravili průkaz energetické náročnosti budovy. Po příjezdu k nemovitosti jsme provedli její zaměření a analýzu. Pak jsme vykreslili současný stav a připravili i stav navrhovaný. Dokumentace obsahuje pohledy, půdorysy, řez, technickou zprávu, situační výkresy a PENB.

Půdorys 1NP s okny označenými k výměně,
Půdorys 1NP s okny označenými k výměně.
Pohledy na budovu s vyznačenými měněnými konstrukcemi.
Pohledy na budovu s vyznačenými měněnými konstrukcemi.
Řez budovou - stávající stav
Řez budovou – stávající stav