Zateplení bytového domu Obora 671

Pro společenství vlastníků tohoto domu jsme připravili projektovou dokumentaci zateplení. Díky navrženým změnám bude po realizaci opatření tento dům spadat do kategorie B – velmi úsporná budova.

Příklad části projektové dokumentace - výkres č. 19: Řez budovou - navrhovaný stav.
Příklad části projektové dokumentace – výkres č. 19: Řez budovou – navrhovaný stav.
Výkres č. 21 - severovýchodní pohled v měřítku 1:100 (navrhovaný stav)
Výkres č. 21 – severovýchodní pohled v měřítku 1:100 (navrhovaný stav)