Čistá současná hodnota je jednoduchá na výpočet a má dobrou vypovídací hodnotu.

Hodnocení přínosů zateplení 3: čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota (ČSH nebo také NPV z anglického Net Present Value ↑, tématu se věnuje i tuzemský web ManagementMania ↑) je ekonomický ukazatel, který pomáhá hodnotit úspěšnost investice. V našem případě budeme počítat, zda se nám vyplatí investovat do zateplení domu. Dalšími ukazateli, kterým věnujeme pozornost, jsou doba návratnosti a vnitřní výnosové procento. Doporučujeme totiž nepoužívat pro hodnocení pouze jediné kritérium, ale udělat si obrázek na základě více hodnotících metod.

Čistá současná hodnota jednoduše

Jak ČSH hodnotí investici? Je zapotřebí zvážit několik základních faktorů, které mají na výpočet vliv:

  1. Počáteční investice (v našem případě počáteční náklady na zateplení)
  2. Roční úspora/přínos (v našem případě roční úspora energie)
  3. Doba životnosti investice (než bude zapotřebí zateplení výrazněji opravit)
  4. Referenční úroková (diskotnní) míra (tj. nejlepší alternativní možnost, kam můžeme dát peníze, aby se zhodnocovaly).

Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty

Vzorec pro výpočet ČSH

kde …
NPV = čistá současná hodnota,
Tž = doba životnosti,
CFt = roční úspora nákladů (nebo roční příjem) v roce t,
r = diskontní míra,
IN = investiční výdaj.

Ukazatel čistá současná hodnota pomůže vnést světlo do efektivnosti investice do zateplení.
Ukazatel čistá současná hodnota pomůže vnést světlo do efektivnosti investice do zateplení.

Příklad zateplení rodinného domu

Navážeme zde na příklad, který jsme již použili v předchozích dílech našeho seriálu Jak vyhodnotit přínosy zateplení. Jedná se o dům rodiny Kouteckých. V prvním díle jsme stanovili výši investice, ukázali potenciál úspor i zmínili možnost získání dotace na zateplení ↑. Pro připomenutí ještě jednou shrnujeme vstupní hodnoty:

  • Investice do zateplení: 515.000,- Kč
  • Výše dotace Nová zelená úsporám ↑:  205.000,- Kč
  • Roční úspora nákladů na vytápění: 32.321,- Kč
  • Výnos úsporového účtu, na kterém by peníze jinak zůstaly: 1,5 %
  • Životnost zateplovacích opatření: minimálně 25 let

Výpočet ČSH

Čistou současnou hodnotu je možné počítat buď ručně nebo pohodlněji s využitím počítače. V programu MS Excel se pro výpočet používá jednoduchá funkce =čistá.součhodnota(diskontní míra; investice; roční úspora).

V Excelu se pro výpočet ČSH používá jednoduchý vzorec.
V Excelu se pro výpočet ČSH používá jednoduchý vzorec.

Velmi pozitivní vliv dotace

Všimněte si, že celkové přínosy naší modelové investice do zateplení přesahují počáteční náklad o více než 152.000,- Kč. Se započtením dotace na zateplovací práce je to ještě více – částka dokonce převyšuje 350.000,- Kč. Nejlepší na tom je, že přínosy dotační podpory jsou často opravdu takové.

Poznámka: Při výpočtu ekonomické efektivnosti se vychází z normových okrajových výpočtových podmínek. Hodnoty skutečné spotřeby se mohou lišit podle konkrétního provozu nemovitosti.